DNN Designer
17 stycznia 2019   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program > Program studiów > I semestr > Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w biznesie (wykład i laboratorium)

Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w biznesie (wykład i laboratorium)

 

Wymiar godzinowy: wykład: 10 godzin, laboratorium: 5 godzin. 

 

Zawartość programowa:

 

·          Budowanie złożonych arkuszy kalkulacyjnych

·          Wykorzystanie języka VB do budowy bardziej złożonych funkcji w Excel

·          Zaawansowane wykorzystanie programu Microsoft Access

·          Graficzna reprezentacja danych

·          Integracja rozwiązań Microsoft Office

·          Zadania optymalizacyjne

 


 

·          Budowanie złożonych arkuszy kalkulacyjnych

o         Wykorzystanie analizy finansowej i matematycznej

o         Raportowanie

o         Sumy pośrednie, polecenia warunkowe

o         Wielopoziomowe grupowanie danych

o         Pivot tables

 

·          Wykorzystanie języka VB do budowy bardziej złożonych funkcji w Excel

o         Wprowadzenie do języka VB

§          Składnia

§          Zmienne/stałe

§          Segregacja danych

§          Zapytania

§          Zadania współbieżne

§          Synchronizacja zdarzeń

o         Implementacja prostych skryptów VB

o         Modyfikowanie i analiza procedur

 

·          Zaawansowane wykorzystanie programu Microsoft Access

o         Budowanie bazy danych

o         Raportowanie

o         Kwerendy

o         Postaci normalne bazy danych

§          1 postać normalna

§          2 postać normalna

§          3 postać normalna

 

·          Graficzna reprezentacja danych

o         Zaawansowane raporty

o         Różne rodzaje trendów

o         Typy wykresów

o         Migracja danych

o         Graficzna analiza danych

 

·          Integracja rozwiązań Microsoft Office

o         Integracja z Microsoft Access i zewnętrznymi źródłami danych ODBC

o         Migracja danych między aplikacjami Microsoft Office

o         Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu dla rozproszonego systemu z wieloma rozwiązaniami Microsoft Office

§          Uwierzytelnianie deklaratywne a imperatywne

§          Autoryzacja podmiotu imperatywna a deklaratywna

o         Współpraca aplikacji .NET z aplikacjami Microsoft Office poprzez COM

o         Pliki pośrednie przechowywania danych (np. CSV, XMS..)

 

·          Zadania optymalizacyjne

o         Modele optymalizacyjne

o         Analiza wariantowa i statystyczna

o         Solver – rozwiązywanie złożonych problemów, zadania optymalizacyjne

o         Algorytmy optymalizacji

o         Optymalizacja dyskretna i ciągła

 

 

Zagadnienie

Wykł.
godz.

Lab.
godz.

Budowanie złożonych arkuszy kalkulacyjnych

3

2

Graficzna reprezentacja danych

1

1

Zadania optymalizacyjne

1

Wykorzystanie języka VB do budowy bardziej złożonych funkcji w Excel

1

Wykorzystanie programu Microsoft Access

4

 Łącznie

10

5

 

 

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg 

    

Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.