DNN Designer
17 stycznia 2019   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program > Program studiów > I semestr > Programowanie i Open Source
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Podstawy programowania (wykład i laboratorium)

Podstawy programowania i wykorzystywanie oprogramowania typu Open Source (wykłady i laboratorium)

 

Wymiar godzinowy: wykład: 10 godzin, laboratorium: 5 godzin

Zawartość programowa:

·          Wprowadzenie do programowania obiektowego oraz kierowanego zdarzeniami

o         Zmienne i typy danych

o         Przegląd różnych paradygmatów programowania

§          Programowanie imperatywne (imperative  programming)

§          Programowanie proceduralne (procedural programming)

§          Programowanie strukturalne (structural programming)

§          Programowanie obiektowe (object oriented programming)

§          Programowanie kierowane zdarzeniami (event-driven programming)

o         Idea programowania obiektowego

§          Klasy i obiekty

§          Dziedziczenie i polimorfizm

§          Programowanie strukturalne (structural programming)

§          Programowanie obiektowe (object oriented programming)

§          Programowanie kierowane zdarzeniami (event-driven programming)

·          Programowanie w C# na platformie Microsoft .NET

o         Platforma .NET Framework

o         Środowisko programistyczne Visual Studio .NET

o         Składnia i semantyka języka C#

§          Struktura programu

§          Zmienne i typy danych

§          Operacje i operatory

§          Funkcje (metody)

§          Imperatywne struktury sterowania przepływem

o         Tworzenie aplikacji konsolowych

o         Obiektowy aspekt języka C#

§          Model obiektowy środowiska .NET

§          Klasy i obiekty w języku C#

o         Tworzenie aplikacji okienkowych

§         Model obiektowy Windows Forms

§         Formularze, kontrolki i atrybuty

§         Implementacja obsługi zdażeń

·          Ponowne wykorzystywanie kodu i idea wolnego oprogramowania

o         Programowanie obiektowe i ponowne wykorzystywanie kodu

o         Idea wolnego oprogramowania

o         Programowanie społecznościowe

 

 

Zagadnienie

Wykł.
godz.

Lab.
godz.

Wprowadzenie do programowania obiektowego oraz kierowanego zdarzeniami

3

 

Programowanie w C# na platformie Microsoft .NET

6

5

Ponowne wykorzystywanie kodu i idea wolnego oprogramowania

1

 Łącznie

10

5

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg 

    

Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.