DNN Designer
17 stycznia 2019   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program > Program studiów > II semestr > Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2 (wykład i laboratorium)

Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2 (wykład i laboratorium)

Wymiar godzinowy: wykład: 10 godzin, laboratorium: 5 godzin

Zawartość programowa:

·          Server Side Includes (SSI), Active Server Pages (ASP), ASP.NET

o         Technologia tworzenia dynamicznych stron internetowych

o         Platforma Microsoft.NET

o         Kontrolki ASP.NET

o         Zmienne sesyjne w ASP.NET

o         Separacja kodu

o         ASP.NET w Visual Studio

·          PHP Hypertext Preprocessor

o         Technologia i język PHP

o         Zmienne w PHP

·          Technologie szablonów rozwijanych, JSP i JSP EL

o         Java Server Pages

o         Język wyrażeń JSP EL

o         Technologie szablonów do serwletów Java

·          Tworzenie logiki biznesowej, biblioteki znaczników

o         Komponenty JavaBean

o         Biblioteki znaczników JSP

o         Standardowa biblioteka znaczników JSTL

o         Pliki znaczników

·          Mechanizmy dostępu do baz danych w technologiach WWW

o         Bazy danych JDBC w aplikacjach Java EE

o         Technologie O/RM i standard Java Persistance

o         Bazy danych ADO.NET w aplikacjach ASP.NET

o         Bazy danych w aplikacjach PHP

·          Infrastruktura aplikacji WWW i architektura Web Forms dla ASP.NET

o         Problemy w aplikacjach WWW

o         Interfejs w ramach Web Forms

o         Mechanizm Auto Post Back

o         Stan interfejsu w ASP.NET

o         Walidacja danych w ASP.NET

o         Bezpieczeństwo i nawigacja w ASP.NET

·          Architektura MVC  i jej implementacja dla Java EE – Apache Struts

o         Architektura MVC (Model-View-Controller)

o         MVC w aplikacjach Java EE

§          JSP Model 2

o         Apache Struts

·          Infrastruktura aplikacji dla Java EE – JSF (Java Server Faces)

o         Technologia JSF

o         Prezentacja danych w tabelach (komponent h:dataTable)

o         JSF w środowisku IDE

·          Serwery HTTP na przykładzie serwera Apache

o         Architektura serwera HTTP Apache

o         Konfiguracja serwera Apache

o         Dziennik serwera Apache

o         Dyrektywy blokowe w Apache

o         Ochrona dostępu na serwerze Apache

·          Bezpieczeństwo aplikacji WWW

o         Zagrożenia aplikacji WWW

§          Kradzież kodu źródłowego aplikacji JSP

§          Atak na pola ukryte HTML

§          Atak na zmienne Cookies

§          Atak typu "Path Traversal"

§          Atak typu "SQL Injection"

§          Przejęcie sesji

§          Atak typu "Denial of Service"

§          Walidacja danych w Struts

o         Mechanizmy obrony

§          Walidacja parametrów przekazywanych przez użytkownika

§          Ograniczenia publicznych serwisów internetowych

 

Zagadnienie

Wykł.
godz.

Lab.
godz.

Server Side Includes (SSI), Active Server Pages (ASP), ASP.NET

1

1

PHP Hypertext Preprocessor

1

Technologie szablonów rozwijanych, JSP (Java Server Pages) i język JSP EL (JSP Expression Language)

1

1

Technologia JavaBean (logika biznesowa), biblioteki znaczników JSP oraz JSTL (Java Standard Tag Library)

1

Bazy danych w aplikacjach Java EE (JDBC), ASP.NET (ADO.NET i MSSQL) oraz PHP (MySQL)

1

1

Infrastruktura aplikacji WWW i architektura Web Forms dla ASP.NET

1

Architektura MVC (Model-View-Controller) i jej implementacja dla Java EE – Apache Struts

1

1

Infrastruktura aplikacji dla Java EE – JSF (Java Server Faces)

1

Serwery HTTP na przykładzie serwera Apache

1

 1

Bezpieczeństwo aplikacji WWW

1

 

 Łącznie

10

5

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg 

    

Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.